အရေးပေါ်သွေးလှူရန် အောက်တွင် စာရင်းပေးသွင်းလို့ ရပါပြီ။

Register Yourself in Emergency Blood Donor List

We will call you based on demand. Red Rose Campaign will keep all the private information as confidential under National Blood Center.

သွေးလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ သင့်အား ဖုန်းခေါ်ဆိုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင့်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို Red Rose Campaign မှ အမျိုးသားသွေးဌာနတွင် လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။

သွေးအမျိုးအစား
RhD

Thanks for submitting!

Filling Out a Form