လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ ဆေးပညာဘွဲ့ရစရာမလိုပါဘူး...

Quote of the week:


"လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ ဆေးပညာဘွဲ့ရစရာမလိုပါဘူး။ သွေးလှူခြင်းဖြင့်လည်း အသက်ကယ်နိုင်ပါတယ်။"


"You don't need a medical degree in order to save a life. You can donate blood once and save up to 3 lives."


#RedRoseCampaign0 views0 comments